Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de onderstaande verenigingen. Zodra deze is toegekend leest u het op deze pagina.

Verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VenVN)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)