Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de onderstaande verenigingen. Zodra deze is toegekend leest u het op deze pagina.

Verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) – toegekend
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – toegekend
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – toegekend
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – toegekend
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) – toegekend
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) – toegekend
  • Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VenVN) – toegekend
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) – toegekend
  • Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose – toegekend
  • Verenso