Programma

Woensdag 6 november 2019

TijdActiviteit
08.45 – 09.30 uur  Ontvangst en registratie
09.30 – 09.40 uurOpening
Voorzitter: Marije Hamaker – Klinisch geriater
09.40 – 10.05 uurZingevingsvragen bij ouderen met kanker
Carlo Leget
10.05 – 10.30 uurSeksualiteit bij ouderen met kanker
Ellen Lammerink
10.30 – 10.50 uur  Koffiepauze
10.50 – 11.50 uurActueel geriatrisch oncologisch onderzoek in Nederland:
presentatie van de vijf beste inzendingen en uitreiking wetenschapsprijs
Johanneke Portielje
11.50 – 12.40 uurWorkshops – Ronde 1  |  Keuze uit zes workshops zie hieronder
12.40 – 13.40 uur  Lunch en bezoek informatiemarkt
13.40 – 14.30 uurWorkshops – Ronde 2  |  Keuze uit zes workshops zie hieronder
14.30 – 15.00 uur  Pauze
15.00 – 16.15 uurWat betekent dit voor mij? – Interactieve voorstelling en presentatie
Over gedeelde besluitvorming, patiënt preferenties en mantelzorgers
Theatergroep Podium T
16.15 – 16.30 uurPlenaire afsluiting
16.30 – 17.00 uur  Afsluitende borrel

Workshops

Deze workshop heeft het maximale aantal deelnemers bereikt

Workshop 1 – Colorectaalcarcinoom: alternatieve behandelopties en consequenties van niet opereren

Spreker: Martijn Intven – Radiotherapeut-oncoloog UMC Utrecht

Ongeveer een derde van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerd colorectaalcarcinoom is 75 jaar of ouder. De hoeksteen van de behandeling van het colorectaalcarcinoom is chirurgie. Echter, vanwege fragiliteit kunnen niet al deze patiënten geopereerd worden. In deze workshop zal aan de hand van casussen bekeken worden wat de niet-chirurgische mogelijkheden zijn om deze patiëntengroep te behandelen. Meerdere alternatieve behandelopties zullen aan bod komen, waarbij de nadruk gelegd zal worden op de mogelijkheden en beperkingen van radiotherapie bij het niet-chirurgisch behandeld rectumcarcinoom.

Workshop 2 – Slimmer selecteren of slimmere pillen: nieuwe ontwikkelingen in de hematologie

Spreker: Mark-David Levin

Ook de incidentie van hematologische vormen van kanker op hogere leeftijd neemt toe de laatste decennia. Dit brengt steeds vaker de vraag met zich mee of een patiënt op hogere leeftijd voordeel kan hebben aan een behandeling. De laatste jaren zijn er gelukkig meerdere studies verricht met bijzondere aandacht voor oudere patiënten met een hematologische vorm van kanker. Daarnaast is het spectrum van behandelingen met de komst van antistofbehandeling en specifiek werkende vaak orale smart-drugs duidelijk toegenomen. De oudere patiënt kan voordeel hebben aan het toegenomen arsenaal, echter er is een aantal specifieke bijwerkingen van deze middelen, waarvan het goed is om op de hoogte te zijn en mee te wegen in de beslissingen bij de behandeling van oudere patiënten met een hematologische vorm van kanker.

Workshop 3 – Workshop: geriatrie en immunotherapie bij longkanker

Spreker: Lizza Hendriks

In deze workshop zullen we eerst kort een overzicht geven van longkanker bij ouderen, en de standaardbehandeling van longkanker en de stand van wetenschap met betrekking tot immunotherapie bij longkanker. Ook het belang van goede stadiering en selectie van patiënten wordt besproken.

Aan de hand van casuïstiek zal met de zaal gediscussieerd worden over effectiviteit en toxiciteit van immunotherapie bij ouderen, de waarde bij slechtere performance status / frailty / hersenmetastasen. Hierbij wordt ook gekeken naar parameters die van invloed zijn op het immuunsysteem (lichaamssamenstelling, conditie, inflammatoire markers).

De workshop wordt afgesloten met een samenvatting en aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Workshop 4 – Verpleegkundigen in the lead

Spreker: Peggy den Hartog & Karianne Melkert

De workshop is gericht op verdieping van eigen expertise; het opdoen van nieuwe ideeën; het biedt ruimte voor discussie met kennisdeling en het geeft stof tot nadenken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat maakt de zorg voor geriatrische oncologie patiënten anders? Wat als een geriatrische patiënt ook een oncologie patiënt wordt?
  • Zijn wij als verpleegkundige groep professionals, voldoende voorbereid op de steeds groter wordende populatie oudere kankerpatiënten?
  • Wat zijn mogelijkheden binnen de geriatrische oncologie voor positionering van verpleegkundigen, geriatrie of oncologie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten geriatrie of oncologie? En wat is hiervoor nodig?
  • Geriatrie en oncologie samen. Hoe dan?
  • Hoe kan de kloof tussen de uitkomsten van Geriatrisch assessment en implementatie van geriatrische interventies verbeteren?

Deze workshop heeft het maximale aantal deelnemers bereikt

Workshop 5 – Interventies na geriatrisch assessment en effect op uitkomsten 

Spreker: Marije Hamaker

Inmiddels is in een veelheid aan onderzoeken vastgesteld dat een geriatrisch assessment helpt om de gezondheidstoestand van de patient in kaart te brengen, waarbij er regelmatig nieuwe problemen ontdekt worden die in de oncologische work-up nog niet aan het licht gekomen zijn. Uit onderzoek is ook bekend dat deze geriatrische problemen geassocieerd zijn met een slechtere prognose en een hoger risico op complicaties van een oncologische behandeling.

Deze workshop richt zich op het vervolg: wat kun je met de informatie die het assessment heeft opgeleverd? Hoe vertaal je het assessment naar een behandelbesluit, wat is daarover bekend? Welke interventies kun je inzetten om de geriatrische problemen aan te pakken? Kun je op die manier de belastbaarheid van de patiënt vergroten, waardoor meer oncologische behandelmogelijkheden ontstaan? In hoe verre is geriatrische kwetsbaarheid reversibel en welke effect heeft dit op de behandeluitkomsten?

Deze workshop zal ingaan op al deze vragen, zowel vanuit het oogpunt van de wetenschap en kennis uit de literatuur, alsook vanuit praktijkervaring.

Workshop 6 – Interactie tussen (zelfzorg) medicatie en de oncologische behandeling 

Spreker: Marie-Rose Crombag

Met het steeds ouder worden van patiënten neemt polyfarmacie in de groep oudere patiënten met kanker sterk toe. De vitale functies maar ook de gevoeligheid voor bijwerkingen van oncolytica kunnen wijzigen met toenemende leeftijd. Dit kan worden versterkt door interacterende medicatie. Niet alleen van geneesmiddelen op recept, maar ook middelen die zo bij de drogist verkrijgbaar zijn.

In deze workshop verdiepen we ons in een aantal cases van oncologische zorg en interacties. Onder andere interacties met Sint janskruid, maagzuurremmers, voeding, antibiotica en nefrotoxische medicatie komen aan bod. Deze interacties hoeven niet altijd te worden gemeden, maar een signalerende rol van verpleegkundigen is cruciaal. Welke opties zijn er en hoe gaan we hier in de praktijk mee om?